Stok ve Online Stok Yönetimi

Stok bir işletmenin envanteridir. İşletmenin gelecekte kullanmak ya da satmak amacı ile elinde bulundurduğu mamül, yarı mamül ve hammmaddelerin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayan malların miktarıdır. Bir işletme sadece hazır malları değil, üretim için kullanılan hammadde ve araçlarının da stoklarını bulundurur. Stok yapmak pahalı yatırımdır. Herşeyden önce yatırım amaçlı nakitin stoğa çevrilmesi riskli yatırım şeklidir. Bazı durumlarda piyasadaki aşırı düşüşler stokları etkilemekte ve birikmeler olabilmektedir. Bunun üstesinden zarar etmeden gelmek için üretimler durdurulmak zorunda kalır ve hatta satışlar yavaşlatılır. Bu nedenle stok yönetimi işletmeler için yaşam kaynağıdır.

Stok YönetimiPeki online stok yönetimi kullanılmamasının olumsuzlukları nelerdir?

 • Analizlerin yapılamamasından kaynaklanan yetersiz stok görünmesi firmalar için müşteri kaybına yol açar
 • Stokların türüne göre sınıflandırılamaması
 • Yeterli sayım yapılamaması ve elle yapılan sayımların güvenilir olmaması
 • Vergiler ve faiz masraflarının oluşması
 • Fiyat değişikliğinden kaynaklanan mali zararlar 
 • Eskimiş ve yıpranmış ürünler

İşletmelerin sipariş verme maliyetleri, üretim maliyetleri, stok bulundurma gibi mali açıdan zaten külfetli olan stok yönetimi online yapmak işletme sahiplerine neler kazandırır?

 • Birçok türdeki farklı ürünlerin sınılandırılması ve takibi 
 • Her kalem ürün için maliyet hesaplamasının  yapılabilmesi  
 • İstenilen zamanda istenilen yerde stok kontrolünün yapılması 
 • Ürünün belirlenen miktarın altına düşmesi sonucu uyarı vermesi ve stoğun bitmesinin önlenmesi 
 • Stok durumunda aşırı birikmelerin önlenmesi
 • Ürün ve malzeme kayıplarının en aza indirilmesi 
 • Stok kontrolünün doğru yapılarak finansal kayıpların önüne geçilmesi 
 • Sipariş çıkışı ile entegre olması 
 • Diğer depolardaki stokların kontolünün yapılması

TulTrack ile stok yönetiminde elinize geçen avantajlar ise şunlardır;

 • Kritik stok miktarına ulaşan ürünlerinizi kontrol altında tutabilirsiniz
 • Üretim modülü sayesinde üretim faaliyetlerinizi kolayca takip edebilirsiniz
 • Stok hareketlerinizi raporlayabilirsiniz
 • Stoktaki ürünler raporu ile ürün maliyetlerinizi ve kar marjınızı görebilirsiniz
 • Depo yönetimi ile depolarınızdaki anlık durumdan haberdar olursunuz