Vergide Dijital Dönüşüm

Maliye bakanlığı'nın elektronik dönüşümdeki öncü rolünün devam ettiğini ve kapsamı genişlemesi için çalışmalar gerçekleştiğini görebiliriz. Öte yandan, söz konusu uygulamalar gerek tebliğler gerek teknik klavuzlarla düzenlenirken, sektörel ve operasyonel çeşitliliğin geçmişte de olduğu gibi göz önünde bulundurulması şirketlerin uygulamada yaşayacağı sorunları ve riskleri azaltacaktır.

İlk olarak 2013 yılındaki mevzuat düzenlemesi ile karşımıza çıkan e-Arşiv fatura uygulaması, maliyet açısından sağladığı verimlilik ve operasyonel kolaylıklar sayesinde uygulamaya geçme zorunluluğu olmasa dahi birçok şirket tarafından hızlı bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Taslak tebliğe baktığımızda, internetten satış yapma koşulunun kaldırılmasının gündeme geldiğini ve hasılatı 50 Milyon TL'nin üzerinde bulunan tüm e-Fatura mükelleflerine e-Arşiv fatura kullanma zorunluluğu getirilebileceğini görmekteyiz. Buna göre; internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapma zorunluluğu şartı kaldırılarak 2017 ve müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, e-Fatura ve e-Defter uygulamasına kayıtlı bulunan mükellefler, e-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflerin dahil olması gündeme gelmiştir. Ek olarak, e-Arşiv ya da e-Fatura kullanmayan firmalar tarafından düzenlenen faturaların 50.000 TL’yi aşması halinde, söz konusu faturanın e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi konusuna değinilmiştir. 

Bir diğer yenilik ise taslakta söz konusu olan mükellef gruplarının, e-Arşiv faturalarının düzenlenmesinde ve müşterilere kâğıt ortamda tesliminde, el terminallerini de kullanılabilmelerinin mümkün kılınması olmuştur. Geçmişte e-Arşiv uygulamasına kayıtlı birçok mükellef, siyah beyaz e-Arşiv fatura çıktısı verebilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak başvurarak özel izin almaktaydı. El terminallerinden alınan çıktının siyah beyaz olması sebebi ile diğer kayıtlı tüm mükelleflere e-Arşiv fatura üzerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ambleminin renkli olarak yer alması şartıyla faturanın kâğıt nüshasının siyah beyaz olarak kullanılmasına izin verilmesi planlanmakta olup kâğıt nüshası üzerinde yetkiliye ait ıslak imza ile kaşe damgasının bulunması zorunlu tutulmuştur.Bir diğer yenilik ise taslakta söz konusu olan mükellef gruplarının, e-Arşiv faturalarının düzenlenmesinde ve müşterilere kâğıt ortamda tesliminde, el terminallerini de kullanılabilmelerinin mümkün kılınması olmuştur. Geçmişte e-Arşiv uygulamasına kayıtlı birçok mükellef, siyah beyaz e-Arşiv fatura çıktısı verebilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazılı olarak başvurarak özel izin almaktaydı. El terminallerinden alınan çıktının siyah beyaz olması sebebi ile diğer kayıtlı tüm mükelleflere e-Arşiv fatura üzerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ambleminin renkli olarak yer alması şartıyla faturanın kâğıt nüshasının siyah beyaz olarak kullanılmasına izin verilmesi planlanmakta olup kâğıt nüshası üzerinde yetkiliye ait ıslak imza ile kaşe damgasının bulunması zorunlu tutulmuştur.