Kategori : Ön Muhasebe

TulTrack gelişmeye devam ediyor.

TulTrack Online Ön Muhasebe programı gelişmeye ve kullanıcılarına daha iyi deneyimler sunmaya devam ediyor. Sistemimizde değerli kullanıcılarımız için yaptığımız bir kaç çalışma aşağıda yer almıştır. ​​​​​​​

Stok ve Online Stok Yönetimi

Stok bir işletmenin envanteridir. İşletmenin gelecekte kullanmak ya da satmak amacı ile elinde bulundurduğu mamül, yarı mamül ve hammmaddelerin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayan malların miktarıdır. Bir işletme sadece hazır malları değil...

Neden Bulut Tabanlı Ön Muhasebe Yazılımı?

Muhasebe ya da Ön Muhasebe yazılımı deyince akla hemen bilgisayara indirilerek kurulan yazılımlar akla gelmekte ancak artık bu tanım tamamen değişmiş durumda çünkü artık masaüstü ön muhasebe programlarının yerini bulut tabanlı...

İşletmeler İçin Ön Muhasebenin Önemi

Genç ve küçük işletmelerde tüm bu işlemleri işletme sahibi yapmayı tercih edebilir. Gelişmiş işletmelerde ise daha çok ön muhasebe kayıtları için ön muhasebe elemanı işe alınır. Elle yapılan kayıtlarda Excel yardımıyla kayıtlar elektronik ortamda tutulur.

Türkiye'de E-Fatura ve E-Arşiv

Hayatımıza 2012 yılında giren e-fatura ve e-arşiv uygulaması 2014 yılı itibariyle belirli mükellef grupları için zorunlu hale gelmiştir. Yıllar içinde kapsamı genişleyen bu uygulama zamanla hemen hemen tüm mükelleflerin hayatının parçası olacaktır.

Online Ön Muhasebenin Olumlu Etkileri

Her şeyin elektronik ortamda yapılması demek masraflarınızı azaltmak demektir. Kırtasiye araçlarınızın (kağıt faturalara, çeşitli ebatlardaki zarflara) aylık masraf listesinden çıktığını gördüğünüzde kendinizi kuş kadar hafiflemiş hissedeceksiniz.

Şirketinizin Kalbi Ön Muhasebe

Ön muhasebe nedir? kısaca tanımlayalım. Şirketinizin banka işlemlerini, gelir/giderini, çek/senet, fatura ve irsaliyelerinizin takibine ve dosyalanması gibi işletmenizin finansal durumunu ve faailiyet sonuçlarını analiz etme sanatıdır.